אפרת, שומרון

אפרת, מועצה מקומית מעורב בשומרון

סוג: מועצה מקומית

אופי הישוב: מעורב

מספר תושבים: 9,000

מגרש למכירה

הנך צופה ב 1-1 נכסים מתוך 1 שנמצאו