אפרת, שומרון

אפרת, מועצה מקומית מעורב בשומרון

סוג: מועצה מקומית

אופי הישוב: מעורב

מספר תושבים: 9,000

מגרש למכירה

מגרש למכירה

חדרים
מחיר
ת. עדכון