ישוב קהילתי אש קודש, אזור ירושלים

אש קודש, ישוב קהילתי דתי באזור ירושלים

שייך למועצה אזורית מטה בנימין

סוג: ישוב קהילתי

אופי הישוב: דתי

איזור עדיפות: 1

מספר תושבים: 220

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Executing SQL directly; no cursor.

/_resources/Templates_handler/class/f_draw_html.inc, line 234