ירוחם, אזור באר שבע

ירוחם, מועצה מקומית מעורב באזור באר שבע

סוג: מועצה מקומית

אופי הישוב: מעורב

מספר תושבים: 9,000

מגרש למכירה

מגרש למכירה

חדרים
מחיר
ת. עדכון