מושב נחלה, חבל לכיש

נחלה, מושב דתי בחבל לכיש

שייך למועצה אזורית יואב

סוג: מושב

אופי הישוב: דתי

איזור עדיפות: 3

מספר תושבים: 400

מגרש למכירה

מגרש למכירה

חדרים
מחיר
ת. עדכון