סיפורי הצלחה

הסיפור של | קצרין


מטרות הפעילות

בתחומי המועצה המקומית קצרין, אשר ממוקמת בגולן פורסם בתחילת 2017 מכרז ע"י מנהל מקרקעי ישראל אשר הציע לשיווק 197 מגרשים המיועדים לבנייה עצמית ברובע 11 החדש.

המועצה, הממוקמת באזור המוגדר "מאותגר שיווקית" ביקשו קמפיין המבוסס על שני מישורים:
  • הנעת 197 משפחות ומשקיעים להירשם למכרז הבנייה.
  • מיתוג המועצה וטיפול בנושאים כמו מערכות חינוך יוצאות דופן, הקהילה ביישוב והתיירות בסביבה.

אסטרטגיה וניהול הקמפיין

  • פעימה מס' 1 – ייצור קמפיין אגרסיבי שמטרתו לחשוף את המכרז ביישוב לאלפי משפחות "פוטנציאליות" למעבר במהלך שנת 2018 והנעתן להירשם למכרז.
  • פעימה מס' 2 – כשבוע לאחר סיום המכרז הועלה באתר וברשת קמפיין תדמיתי למועצה עם המסר "כל הסיבות למעבר", אשר מפרט במודעות פרסומיות את הסיבות מודע המעבר ליישוב יהיה ההחלטה הטובה בחייהם.

תוצאות