עזי-אל, חבל לכיש

עזי-אל, בחבל לכיש

איזור עדיפות: 3