קצרין, גולן

קצרין, מועצה מקומית מעורב בגולן

סוג: מועצה מקומית

אופי הישוב: מעורב

מספר תושבים: 8,500

מגרש למכירה

מגרש למכירה

חדרים
מחיר
ת. עדכון