מושב שקף, חבל לכיש

שקף, מושב חילוני בחבל לכיש

שייך למועצה אזורית לכיש

סוג: מושב

אופי הישוב: חילוני

איזור עדיפות: 2

מספר משפחות: 79

מספר תושבים: 657

משק חקלאי למכירה

הנך צופה ב 1-1 נכסים מתוך 1 שנמצאו