ישוב קהילתי קדמה, חבל לכיש

קדמה, ישוב קהילתי בחבל לכיש

שייך למועצה אזורית יואב

סוג: ישוב קהילתי

איזור עדיפות: 3