אתר הבית
בכדי להציג את התוצאות לחצו חפש
צפון והגליל צפון והגליל ירושלים והשפלה דרום והנגב

פסק הדין שכל מי שעומד בפני וועדת קבלה צריך להכיר

ערעור על דחייה בוועדת קבלה הגיע לבית המשפט שביטל את ההחלטה , ובכך יצר תקדים בו כל אדם אשר יידחה בעתיד ע"י ועדת קבלה ליישוב יוכל להתבסס עליו


כל מי שחולם לעבור ליישוב כפרי ונאלץ להוכיח את עצמו מול וועדת קבלה חושש מסירוב לא מוצדק. עד לא מזמן, לוועדות הקבלה היה באמת כוח גדול והחשש באמת היה מובן. אולם כיום הזמנים השתנו, החלטות חדשות בנושא התקבלו, וגם אם וועדת קבלה דוחה אתכם לא מדובר בהחלטה סופית. אז אם בעתיד גם אתם מתכננים לעבור ראיון בוועדה קבלה הסיפור הבא הוא בשבילכם.

ביישוב קטן בצפון הנגב החליטו לקלוט משפחות חדשות. חברת בנייה נבחרה, השיווק יצא לדרכו בסיומו שווקו בהצלחה 15 מגרשים. במהלך שיווק הפרויקט, עשרות מתעניינים עמדו בתור, ולאור כמות הפניות החליט היישוב לערוך הגרלה. בסופה, 15 משפחות מאושרות יצאו לדרך בידיעה שביתם החדש יוקם בקרוב ביישוב. המשפחות נדרשו לעבור אבחון במכון מיוחד הבודק את התאמת המשפחות לתמהיל דרישות היישוב, ולעמוד בפני וועדת קבלה. הכל עבר חלק עד שהוועדה החליטה לדחות את מועמדותם של בני זוג בשנות ה-50 לחייהם.

"אתם לא מספיק מודעים למשמעות הקהילתית של המעבר ליישוב", אמרו נציגי וועדת הקבלה לבני הזוג, "אין לכם את רמת המוטיבציה הקהילתית-החברתית שנדרשת למהלך". וועדת הקבלה ציינה גם שייתכן ובני הזוג רואים ביישוב הזדמנות נדל"נית. נציגיה הזכירו להם שבנם קנה במקום נכס, בנה עליו בית ומכר אותו מבלי לגור ביישוב אפילו יום אחד. בקיצור, הבקשה נדחתה פה אחד תחת סעיף "אי התאמה לחיי חברה בקהילה".

"אין לכם את רמת המוטיבציה הדרושה ליישוב" (צילום: Shutterstock)


עוד במדור: הרחבות יישובים שהסתבכו >>

וועדת קבלה דחתה? לא סוף פסוק

"וועדות קבלה מוסמכות לדחות בקשה להיקלט ביישוב אך לא מדובר בסוף פסוק", מסביר עו"ד יהודה וישניצקי, שותף במשרד עורכי הדין אטיאס פרוכטר ושות', המתמחה בין השאר בדיני מקרקעין בהתיישבות הכפרית, "תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות שמסדיר את אופן פעולתן של ועדות הקבלה קובע מנגנוני בקרה על החלטותיהן. לדוגמה, חובת הנמקה במקום שבו הוחלט לסרב לקבל מועמד לישוב, ואפשרות המועמדים להשיג על ההחלטה לדחותם לוועדת ההשגות ועל החלטת וועדות ההשגות לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים".

במקרה שלנו, בני הזוג סירבו לקבל את החלטת הוועדה ופנו לוועדת השגות. לצערם, גם כאן לא נמצא להם פתרון. ועדת ההשגות שמעה את טענות הצדדים והחליטה לדחות השגת בני הזוג ברוב דעות. זאת, תחת השיקול של "אי התאמה לחיי חברה בקהילה". בני הזוג לא אמרו נואש ופנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע.

בית המשפט לעניינים מנהליים המליץ שהדיון יחזור לוועדת ההשגות אשר תשקול מחדש את הבקשה. לאור ההמלצה, וועדת ההשגות התכנסה בשנית. אם בני הזוג היו בטוחים שעכשיו הם הגיעו לנחלה (תרתי משמע), הייתה נכונה להם הפתעה. וועדת ההשגות השנייה דחתה את טענותיהם פה אחד והפעם בנימוק של "אי התאמה למרקם החברתי-קהילתי של היישוב". כנגד החלטה זו הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי.

פגמים מהותיים בשיקולים ובהרכב הועדות

כבר בתחילת הדרך, בית המשפט קבע שאין כאן אפליה "קלאסית" על רקע לאום, מוצא, דת וכדומה. אולם, עלה שהתמונה הרבה יותר מורכבת. היישוב הקטן מצוי במשבר מנהיגותי קשה ותושבים רבים שזכו במגרשים בו מכרו את נכסיהם למרבה במחיר. כלומר, השתמשו ביישוב כהשקעה נדל"נית. אחד מהם, כאמור, הוא בנם של העותרים.

לאחר בחינת הדברים בית המשפט קבע כי יש לקבל את העתירה ולהשיב את הדיון לוועדת הקבלה. השופט הזכיר לוועדת ההשגות ונציגי היישוב שדחיית מועמד בטענה של "אי התאמה לחיי חברה בקהילה" צריכה להתבסס על חוות דעת מקצועית. הודגש כי וועדת ההשגות לא הסתמכה על חוות דעת כנדרש, וגם חוות הדעת שהונחה בפני וועדת הקבלה לא הייתה כל כך מקצועית כפי שיתואר בהמשך. כמו כן, בית המשפט מצא פגמים בהרכבי וועדות ההשגה. למשל, וועדת ההשגות השנייה הורכבה מארבעה חברים בלבד במקום חמישה לפי החוק, ושלושה מהם היו חברים גם בוועדה הראשונה.

זכותכם לעתור למס' ועדות שונות. עו"ד יהודה וישניצקי


חוזרים לוועדת הקבלה

בית המשפט הוסיף ומתח ביקורת על חוות הדעת המקצועית של "מכון האבחון". חוות הדעת המקצועית לא נראתה מקצועית כלל. היא הייתה ערוכה בצורה לאקונית-טכנית ולא כללה פרטים רלבנטיים אודות המאבחן ושיטת האבחון. השופט ציין כי אין לדעת מי כתב את המסמך, מהי השכלתו, מהו תוארו, איזה ניסיון מקצועי יש לו, מהי מסגרת העבודה שלו וכו'. בקיצור, רב הנסתר על הגלוי. לגבי רכישת המגרש על ידי הבן, השופט קבע כי לא הוכח שלהורים היה חלק במהלך.

בפסק הדין נאמר כי השיקול לדחייה בוועדת ההשגות הראשונה היה "התאמה לחיי קהילה", ואילו השיקול לדחייה בוועדת ההשגות השנייה היה אחר – "התאמה למרקם החברתי-קהילתי". זאת, למרות שלא היה כל שינוי נסיבות בין הדיונים.

לסיכום, העתירה התקבלה. נקבע כי תיערך לעותרים בדיקה מחודשת על ידי מכון אבחון מקצועי אחר ותהליך הקבלה יתחיל מבראשית. למען הסר ספקות, השופט הדגיש שוועדת הקבלה החדשה תהיה מורכבת מנציגים שלא היו חברים בוועדת הקבלה הקודמת, וכך גם חברי וועדת ההשגות.

בשורה טובה לכל המועמדים ליישובים קהילתיים

"בית המשפט התרשם שהחלטות התקבלו תוך מתן משקל לשיקולים שאינם בגדר הרשימה הסגורה של הקריטריונים לבחינת התאמת מועמד לקבלה לישוב", מסביר עו"ד וישניצקי, "אין ספק שמכירת המגרש ביישוב על ידי הבן עמדה להורים לרועץ. במהופך מדברי חז"ל, בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה. אולם, בית המשפט סירב לאמץ את הטענות לפיהם בני הזוג אינם מתאימים לחיי קהילה תוך שהוא מצביע על פגמים בחוות הדעת המקצועית ונותן פרשנות מצומצמת לקריטריון של התאמה למרקם חברתי-קהילתי".

נראה כי יש בפסק הדין בשורה של ממש עבור מועמדים שמרגישים שוועדות קבלה דחו את בקשתם. "לפי בית המשפט, כדי לפסול מועמד בגלל אי התאמה למרקם חברתי קהילתי יש להצביע על מרקם חברתי ותרבותי מובהק ומיוחד. במקביל, הוועדה צריכה להוכיח שקבלת המועמד עלולה לפגוע באותו מרקם ייחודי", מסכם עו"ד וישניצקי, "במידה שאדם חש שוועדת קבלה דחתה אותו שלא כדין, ייעוץ משפטי ופנייה לערכאות יכולים לעזור".

עו"ד וישניצקי מוסיף גם שחוק וועדות קבלה איננו עניין גמור כלל וכלל. "עתירה שהוגשה כנגד חוק וועדות קבלה בטענה שמדובר בחוק מפלה אשר פוגע בעיקרון השוויון נדחתה רק בגלל העדר בשלות", הוא אומר, "במילים פשוטות, בג"צ לא נתן את החותמת החוקתית לחוק וקבע כי יהיה צורך לדון בו בעתיד לאחר שיצטברו מספיק מקרים פרטניים אשר נוגעים ליישומו". האם המקרה לעיל הוא אחד מאותם מקרים? ימים יגידו.

כתבות נוספות בנושא:

קלטו את משפחת סטולר

הקיבוץ שגרם למשפחת סטולר להתאהב בו ממבט ראשון נמצא במדבר הכי ירוק שיש. הנה הסיפור שלהם