קיבוץ גלגל, בקעת הירדן

גלגל, קיבוץ חילוני בבקעת הירדן

שייך למועצה אזורית בקעת הירדן

סוג: קיבוץ

אופי הישוב: חילוני

איזור עדיפות: 1

מספר תושבים: 200

צור קשר עם גלגל

לשיחה עם גלגל

073-702-9967

חינוך בבקעת הירדן, גלגל

לגיל הרך: בקיבוץ פועלים פעוטון וגן ילדים עד לגיל גן חובה.

ביה"ס יסודי: תלמידי הקיבוץ לומדים בביה"ס "גפנים" (כ-10 דק' נסיעה)

ביה"ס חטיבה ותיכון: תלֹמידִי הקיבוץ  לֹומדִים בבי"ס "ירדִן",  הממוקם במעלֹה אפרים (כ-20 דק' נסיעה)

חינוך בלתי פורמאלי: ילדי הקיבוץ נהנים מפעילֹות המנוהלֹת ע"י מדִריכים לֹכלֹ הגילֹאים עפ"י תוכנית שנבנית ע"י צוות החינוך והמדִריכים מדִי שנה. בנוסף ישנן מסגרת המופעלֹת ע"י המרכז הקֱהילֹתי שלֹ המועצה האזורית המפעילֹה חוגים שונים לֹילדים נוער ומסגרת שלֹ תנועת הנוער -"האיחודִ החקלֹאי" עם פעילֹויות סדִירות לֹאורך כלֹ השנה לֹרבות פעילֹויות הנוער והמועדִוניות לֹאחר שעות הלֹימודִים וקטיינות בחופשים.