אתר הבית
בכדי להציג את התוצאות לחצו חפש
צפון והגליל צפון והגליל ירושלים והשפלה דרום והנגב

בתים בישובים בדרום והנגב

רשימת הישובים בדרום והנגב. מחפשים בית בדרום והנגב? כאן תוכלו למצוא מידע אודות קליטה, חינוך, תעסוקה ובתים בישובים ובסביבתם.

שם
סוג
איזור
אופי
בקליטה
איזור עדיפות
שפלה דרומית חילוני 3
חבל אשכול חילוני 1
חבל לכיש מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל הבשור חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
חבל אשכול חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
חבל לכיש מעורב 3
ערבה חילוני 1
חבל לכיש דתי 3
חבל לכיש דתי 3
חבל לכיש מעורב 3
ערבה חילוני 1
מישור החוף הדרומי מעורב 3
חבל לכיש חילוני 3
חבל הבשור חילוני 1
אזור באר שבע מעורב 1
אזור באר שבע חילוני 2
אזור באר שבע חילוני 1
רמת נגב חילוני 1
חבל לכיש מעורב 3
שפלה דרומית חילוני 3
שפלה דרומית מעורב
רמת נגב חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
אזור באר שבע מעורב 1
שפלה דרומית מעורב 3
חבל לכיש חילוני 3
חבל הבשור דתי 1
חבל לכיש חילוני 3
שפלה דרומית מעורב 3
אזור באר שבע מעורב 1
מישור החוף הדרומי מעורב 3
חבל אשכול דתי 1
מישור החוף הדרומי מעורב
חבל הבשור חילוני 1
אזור באר שבע חילוני 1
מישור החוף הדרומי דתי 3
מישור החוף הדרומי מעורב 3
חבל אשכול חילוני 1
חבל הבשור חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
אזור באר שבע חילוני 3
שפלה דרומית מעורב 3
מישור החוף הדרומי חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 3
אזור באר שבע מעורב 1
חבל לכיש חילוני 3
שפלה דרומית מעורב
ערבה חילוני 1
חבל לכיש חילוני 3
אזור באר שבע חילוני 2
חבל הבשור חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי מעורב 3
אזור באר שבע חילוני 1
חבל לכיש מעורב 3
חבל לכיש דתי 3
חבל לכיש מעורב 3
מישור החוף הדרומי חילוני 2
חבל הבשור דתי 1
חבל הבשור דתי 1
חבל לכיש דתי 3
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי מעורב 3
שפלה דרומית מעורב 3
ערבה חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
אזור באר שבע חילוני 2
רמת נגב חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 2
חבל לכיש מעורב 3
ערבה חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
ערבה חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
שפלה דרומית מעורב 3
אזור באר שבע מעורב
חבל אשכול חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 3
חבל אשכול חילוני 1
רמת נגב חילוני 1
חבל לכיש חילוני 3
שפלה דרומית מעורב 3
שפלה דרומית חילוני 3
חבל הבשור דתי 1
חבל הבשור חילוני 1
חבל אשכול מעורב 1
מישור החוף הדרומי חילוני 2
אזור באר שבע מעורב 2
אזור באר שבע מעורב 2
אזור באר שבע דתי 1
אזור באר שבע חילוני 1
אזור באר שבע מעורב
ערבה מעורב 1
חבל לכיש מעורב 3
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי מעורב 3
חבל אשכול חילוני 1
אזור באר שבע מעורב
חבל הבשור דתי 1
חבל לכיש מעורב 3
אזור באר שבע מעורב 1
חבל הבשור דתי 1
חבל הבשור חילוני 1
שפלה דרומית דתי 3
רמת נגב חילוני 1
שפלה דרומית דתי 3
אזור באר שבע חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 3
ערבה חילוני 1
ערבה חילוני 1
אזור באר שבע חילוני 2
חבל לכיש חילוני 3
חבל לכיש מעורב 3
חבל לכיש מעורב 3
דרום ים המלח חילוני 1
ערבה חילוני 1
שפלה דרומית מעורב 3
חבל לכיש דתי 3
חבל אשכול חילוני 1
חבל לכיש דתי 3
חבל לכיש דתי 3
מישור החוף הדרומי דתי 3
רמת נגב חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 3
שפלה דרומית חילוני 3
חבל לכיש מעורב 3
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי חילוני 3
אזור באר שבע חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל הבשור חילוני 1
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
מישור החוף הדרומי מעורב 1
חבל לכיש חילוני 3
חבל אשכול חילוני 1
ערבה מעורב 1
אזור באר שבע דתי 3
חבל הבשור דתי 1
ערבה חילוני 1
חבל לכיש דתי 3
אזור באר שבע מעורב
חבל לכיש מעורב 3
רמת נגב חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
שפלה דרומית חילוני 3
ערבה חילוני 1
דרום ים המלח חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
דרום ים המלח חילוני 1
ערבה חילוני 1
שפלה דרומית דתי 3
דרום ים המלח חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
חבל אשכול חילוני 1
שפלה דרומית מעורב 3
אזור באר שבע דתי 1
ערבה חילוני 1
אזור באר שבע דתי 1
אזור באר שבע מעורב 1
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל אשכול מעורב 1
ערבה חילוני 1
שפלה דרומית דתי 3
ערבה מעורב 1
אזור באר שבע מעורב 1
חבל לכיש חילוני 3
רמת נגב חילוני 1
שפלה דרומית דתי 3
חבל הבשור חילוני 1
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
רמת נגב דתי 1
רמת נגב חילוני 1
חבל לכיש מעורב 3
שפלה דרומית חילוני 3
חבל לכיש חילוני 3
חבל אשכול חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
אזור באר שבע חילוני 1
אזור באר שבע דתי 1
חבל הבשור דתי 1
חבל לכיש מעורב 3
חבל הבשור דתי 1
רמת נגב מעורב
חבל לכיש דתי 3
חבל אשכול דתי 1
אזור באר שבע חילוני 1
אזור באר שבע מעורב 2
שפלה דרומית דתי 3
חבל לכיש חילוני 2
חבל הבשור דתי 1
שפלה דרומית מעורב 3
אזור באר שבע חילוני 1
אזור באר שבע חילוני 1
חבל הבשור דתי 1
שפלה דרומית מעורב 3
חבל אשכול מעורב 1
אזור באר שבע מעורב 1
חבל אשכול חילוני 1
שפלה דרומית חילוני 3
מישור החוף הדרומי חילוני 3
חבל לכיש דתי 3
אזור באר שבע דתי 1
חבל הבשור דתי 1