מושב שדה ורבורג, שרון

שדה ורבורג, מושב חילוני בשרון

שייך למועצה אזורית דרום השרון

סוג: מושב

אופי הישוב: חילוני

איזור עדיפות: 3

צור קשר עם שדה ורבורג

לשיחה עם שדה ורבורג

073-779-0931

אודות שדה ורבורג

אופי האוכלוסייה במושב שדה ורבורג
המתיישבים הראשונים בשדה ורבורג היו עולים מגרמניה ופולין, אך במרוצת השנים נוספו אל המושב תושבים מרחבי המדינה, ועולים ממדינות שונות. אוכלוסיית שדה ורבורג מונה כיום למעלה ממאתיים משפחות, בעלות אופי חילוני. מושב שדה ורבורג מתפאר במערכות חינוך בלתי פורמאליות והפעלות לבני הנוער המתקיימות במושב עצמו.

אודות המושב שדה ורבורג
את תחילת דרכו של המושב, בהכשרת הקרקע להקמתו, עשו שלושים משפחות אשר קיבלו סיוע כספי של כאלף ומאתיים לירות שטרלינג, ועשרה משפחות נוספות, אשר קיבלו סיוע מהסוכנות היהודית בצורה של הלוואות. בתחילת הדרך, היו מגיעים בני ארבעים משפחות אלו מדי יום אל המושב, בדרך להקמת בית במרכז ולבניית בית במושב שיתופי. ייתכן ומטרת הקמתו של המושב הייתה ביטחונית בראשונה, שכן בחודש מאי לשנת 1938, הוקם במושב סליק ראשון לאחסנת תחמושת.

הרחבה קהילתית משמעותית של מושב שדה ורבורג החלה בשנת 1958, אז הוקצה שטח נוסף עבור המושב, ונקלטו עולים מהמדינות פולין ורוסיה, אשר ביקשו להקים בית במרכז ישראל, ולהיקלט למדינה על ידי בניית בית במושב שיתופי במרכז המדינה.

בשנת 1993, החל תהליך הרחבה קהילתית נוסף אשר כונה שיכון בנים א', כאשר הרחבה קהילתית זו נתקלה בקשיים רבים אשר הערימו על מושב שדה ורבורג מנהל מקרקעי ישראל. בסופו של דבר, במסגרת הרחבה קהילתית זו נוספו למושב שדה ורבורג עשרים ואחת משפחות. הרחבה קהילתית שיכון בנים ב', אשר התקיימה בשנת 1997, הובילה לקליטת ארבעים ושלוש משפחות, ולבסוף, הרחבה קהילתית בשם שיכון ג' אשר התקיימה בשנת 2005, הובילה לקליטה של שבעים ושניים משפחות נוספות